De strijd tegen zwerfvuil

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Op zondag 31 maart organiseerde Veilig Sinpals, in samenwerking met vele anderen, een grote lenteschoonmaak in Sint-Pauwels. Vele deelnemers gingen samen aan de slag om het zwerfvuil aan te pakken.

En toch is het dubbel. Waarom is het toch nodig dat vrijwilligers en professionals zich moeten bezighouden met het opruimen van zwerfvuil? We hebben gezien dat er nog veel werk aan de winkel is en dat velen achteloos hun vuil op straat droppen. Als grootste plaag zie ik de sigarettenpeuk. Klein, vaak gebruikt en moeilijk om te verwijderen. 5 sigarettenpeuken nemen ongeveer dezelfde tijd in beslag als 10 blikjes.

Probleem bij de wortel aanpakken

De gemeente is geselecteerd voor een coachingstraject van mooimakers, waarbij 6 volgende acties al zeker uitgevoerd zullen worden:

 • Interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid opstarten en of optimaliseren op een formele manier. Hiermee bedoelen we dat 1 persoon verantwoordelijk is voor het beleidsdomein zwerfvuil en sluikstorten en weet heeft van alle acties en door wie deze worden opgevolgd. Deze persoon kan ook de groep van alle betrokkenen bij zwerfvuil/sluikstorten samenroepen.  
 • Monitoring en tussentijdse evaluatie 
 • Vuilnisbakkenplan en optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid
 • Aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil
 • Optimalisatie van de veegplannen 
 • Deelname operatie proper en handhavingsweek (deelname via de intercommunale kan ook)

 Natuurlijk blijft het niet alleen bij de theoretische kant. Mogelijke praktische actiepunten zijn:

 • Uitwerken van gedragsbeïnvloedende communicatie voor het hele grondgebied
 • Uitwerken van educatieve aanpak en samenwerking met scholen
 • Opstarten of verbeteren van een structurele vrijwilligerswerking
 • Opstarten of optimaliseren van een meldingssysteem in de gemeente, registratie van de meldingen en klachten 
 • Bevragen van de burgers rond de perceptie van netheid van gemeentes
 • Optimaliseren van de handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstorten
 • Aanpak van probleemfracties
  • Peuken
  • Hondenpoep
  • ...
 • Aanpak van bepaalde doelgroepen
 • Aanpak van zwerfvuil op evenementen
 • Andere (vrije invulling)….

Ik kijk dus mee uit naar de resultaten van dit coachingstraject, maar laat ons realistisch blijven. Er zal ook verder moeten ingezet worden op vrijwilligers, die het toch nog zien zitten om telkens weer datzelfde zwerfvuil te moeten oprapen. Daarom hoop ik ook dat deze actie anderen kan stimuleren om eens op pad te gaan, naast het feit dat de hardleerse burgers ook moeten beseffen dat er altijd iemand opdraait voor het afval dat ze zo achteloos weggooien.