Evaluatie subsidies jeugdverenigingen

Al geruime tijd mogen jeugdverenigingen zelf beslissen hoe ze hun subsidies verdelen. Wensen ze meer te spenderen aan infrastructuur, of hebben ze eerder nood aan ondersteuning bij activiteiten?

Volgens mij is het tijd om eens samen te zitten met de jeugdverenigingen en samen op zoek te gaan naar hun doelstellingen voor de komende 6 jaar.

Is dit dan in het verleden niet gebeurd?

Vroeger werd er een jeugdbeleidsplan opgesteld, net zoals een sportbeleidsplan, een cultuurbeleidsplan, ... Om de planlast voor gemeenten te verminderen, werden al deze beleidsplannen gebundeld in een beheers- en beleidscyclus (BBC). Hierin worden de doelstellingen voor de komende legislatuur opgesomd.

De huidige legislatuur was de eerste die op deze manier te werk moest gaan. Het was dus nog een proces van zoeken. De BBC zit nu meer in de vingers dan 6 jaar geleden.

Wat wil ik doen?

Ik wil er voor zorgen dat jeugd prominent aanwezig is in de meerjarenplannen van de gemeente en dat het niet iets is dat opgaat in de massa. Van enkele jeugdverenigingen heb ik al wat goede ideeën mogen horen voor de komende 6 jaar, maar ik ben er zeker van dat er nog meer naar boven zullen komen in de eerstvolgende maanden.

Deze opinie gaat over: 

Vond je dit interessant? Je kan het delen op je eigen sociale media.

Twitter icon
Facebook icon