Gebruik WhatsApp en Hoplr voor gemeentelijke communicatie

Tegenwoordig leven we met een overstroom aan informatie. Er komt zeer veel op ons af. We krijgen zeer veel updates via mail, facebook, nieuwsbrieven, ... Dikwijls gaat hierdoor informatie verloren.

Het probleem

Vaak missen we informatie, maar dit kan de nodige ongemakken tot gevolg hebben. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de waterleiding, er worden wegenwerken uitgevoerd, er vindt een brand plaats en de straat wordt afgezet, ... Het zijn allemaal zaken die onverwacht voorvallen. Toch zijn het zaken die eenvoudig op een snelle manier kunnen gecommuniceerd worden.

WhatsApp en Hoplr

WhatsApp en Hoplr zijn twee kanalen waar volgens mij (meer) op ingezet moet worden. Enerzijds bereik je de hele gemeente via Hoplr, anderzijds kan je heel gericht berichten gaan versturen via WhatsApp. Zo kan er een distirbutielijst bijgehouden worden per deelgemeente, wijk of zelfs straat. Gebeurt er volgende week iets in je wijk? Dan krijg je een berichtje. Belangt het heel de gemeente aan? Dan kan het via Hoplr en/of WhatsApp verspreid worden.

Waarom niet via facebook?

Lang niet iedereen ziet de berichten van de gemeentelijke facebookpagina. Enerzijds moet je deze al liken, anderzijds moet je affiniteit met de pagina voldoende hoog zijn.

Mijn voorstel

Vraag aan iedere inwoner hoe ze het liefst op de hoogte worden gehouden van meldenswaardige zaken van de gemeente. Mag alles via mail verstuurd worden? Liever via WhatsApp? Ben je niet vertrouwd met deze kanalen en heb je liever een briefje in de bus? Mijn idee is dat gerichte communicatie leidt tot efficiënte communicatie.

Deze opinie gaat over: 

Vond je dit interessant? Je kan het delen op je eigen sociale media.

Twitter icon
Facebook icon