Hoor de scholen over de strapdag

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van 3 oktober werd een voorstel ingediend over de strapdag. De strapdag is een dag die jaarlijks doorgaat, waarbij schoolgaande kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school gaan. Het voorstel wilde dat de strapdag maandelijks georganiseerd werd. Ik stelde voor dit punt naar de commissie te verwijzen, omdat het niet gedragen werd door de scholen.

Scholen werden niet gehoord

Tijdens de zitting werd gevraagd of de scholen gehoord waren, voordat dit voorstel ingediend werd. Daar werd op gereageerd dat dat niet het geval was. Uit informele contacten had ik vernomen dat de scholen hiervoor geen vragende partij waren. Een strapdag brengt een hele organisatie met zich mee en de leerkrachten hebben nu al een drukke agenda af te werken met de leerlingen.

Het was daarom mijn voorstel om dit punt te behandelen in een commissiezitting van de gemeenteraad, aangezien het voorstel zeer strak geschreven was. Zo was er geen afwijking mogelijk om maandelijks een strapdag te organiseren en moest het ook een echte strapdag zijn. Daarop werd geantwoord dat een strapdag een andere invulling kon krijgen. Ik was daar geen voorstander van, aangezien dit een bovenlokaal initiatief is. De invulling veranderen zou dus enkel tot verwarring leiden wanneer de 'echte' strapdag zou plaatsvinden.

N-VA wilde het punt tijdens de gemeenteraad toch ter stemming laten gaan

N-VA ging niet mee in de redenering om eerst de scholen te horen en dan het punt te behandelen op een commissie. Ze wilden zelfs niet de scholen horen tijdens de commissie, maar het punt zo ter stemming laten gaan. Hierdoor zou de gemeente verplicht geweest zijn om maandelijk een heuse strapdag te organiseren, wat niet werkbaar is voor de scholen.

Uiteindelijk kwam het voorstel om het punt naar de commissie te verwijzen, ter stemming. Enkel N-VA stemde tegen. Het is nu de bedoeling om dit voorstel verder uit te werken in een commissie, de scholen te horen en in overleg te gaan, om tot een gedragen voorstel te komen.