Infosessie Klimaat en Water

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Dinsdag 12 maart waren de inwoners van de gemeentes Sint-Gillis-Waas en Stekene te gast in G.C. De Route voor een uiteenzetting over klimaat en water door Prof. Dr. Ir. Patrick Willems (KUL). Ik geef graag enkele interessante zaken mee.

Meer neerslag in de winter, minder in de zomer

Door de opwarming is het zo dat we in de zomer moeten rekenen op meer droge periodes, terwijl we in de winter net meer neerslag mogen verwachten. Dit heeft vergaande gevolgen. Een voorbeeld is de opbouw van het rioleringstelsel. Dit is er op voorzien dat een regenbui met een intensiteit die eens in de 20 jaar voorkomt, kan opgevangen worden. Vroeger bedroeg dit ongeveer 90 mm. M.a.w., om de 20 jaar kwam er een regenbui voor die zorgde voor 90 mm neerslag, maar dit kon opgevangen worden door de riolering. Door de klimaatverandering is er een verschuiving opgetreden. Het is zo dat er zelfs om de 10 jaar een neerslag van meer dan 120 mm kan opgemeten worden!

Simpel, vervang alle rioleringen!

Dit zou je misschien denken, maar de kost is hiervoor fenomenaal. Realistisch is dit dus niet echt. Realistischer is het om in te zetten op een drietrapsraket, waarbij we eerst water gaan vasthouden in de bodem. Volstaat dit niet, dan kan het geborgen worden in bijvoorbeeld bufferbekkens. Als allerlaatste optie kan het dan afgevoerd worden.

Zijn dat ook geen dure maatregelen?

Ook deze maatregelen hebben een prijskaartje, maar iedereen kan wel zijn steentje bijdragen. Zo helpt het al veel om zo weinig mogelijk oppervlak te verharden, zodat het water de kans heeft om te infiltreren. Je kan ook zelf het water gaan bergen in een regenton en nadien gebruiken om de planten te voorzien van water als er terug een droge zomer is. WADI's (water afvoer door infiltratie) zij ook zeer effectief. Je laat het water even staan in een iets dieper gelegen gedeelte in je tuin, waarbij het op natuurlijke weg kan infiltreren in de bodem.

Wat doet de gemeente aan de problematiek?

De gemeente is reeds lange tijd bezig met een totaalplan voor de waterhuishouding. Dit gebeurt ook in samenspraak met de andere waterbeheerders, zoals de polder en de provincie. Het staat buiten kijf dat de waterhuishouding steeds meer aan belang wint. Zorgen dat de wongingen gevrijwaard worden van overstromingen is dan ook een topprioriteit!