Jeugdmonitor gelanceerd

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Misschien kennen enkelen ze nog: de jeugdbeleidsplannen de sportbeleidsplannen, de cultuurbeleidsplannen, ... Allemaal plannen die gemeenten moesten opstellen om hun acties voor de komende zes jaar netjes op te lijsten. Zelf kwam ik er mee in aanraking via de gemeentelijke jeugdraad. We werden intensief gehoord door de gemeente en moesten uiteindelijk ons advies geven over deze plannen. Wilde je dat er extra ingezet werd op fuiflocaties of eerder op infrastructuur voor de jeugdverenigingen? Vond je het een goed idee om eens een specifieke doelgroep aan te spreken en dit met steun van de gemeente? Super, vroeger kwam het in dit plan terecht en was je er ook bijna zeker van dat het uitgevoerd zou worden.

Nu ligt het iets anders. In plaats van al die plannen per beleidsdomein, stelt de gemeente nu één groot meerjarenplan op. De adviesraden moeten nog steeds advies geven, maar hoe zorgde je er voor dat je als jeugd hierop je stempel drukte? Hoe zorgde je dat de gemeente jouw belangen opnam in het plan en niet enkel die van sport, cultuur, ouderen, ... Die zijn ook enorm belangrijk, maar jeugd wordt al dikwijls eens als vanzelfsprekend beschouwd.

Daarom ben ik enorm positief over de jeugdmonitor. Dit is een tool die door de Vlaamse overheid aan de gemeenten ter beschikking gesteld wordt. Gemeenten kunnen hiermee zelf doelgroepen bevragen over bepaalde thema's. De thema's zijn:

  1. Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  2. Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  3. Mijn school en hobby's

Ik ben enorm nieuwsgierig naar de resultaten die Sint-Gillis-Waas zal verkrijgen. Op deze manier kunnen jongeren nu al hun stempel drukken op het volgende meerjarenplan. Ik hoop dan ook dat ieder kind en iedere tiener zo zijn of haar stem laat horen.