Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Gillis-Waas is officieel mijn kandidatuur bekendgemaakt. Zo zal ik op de lijst staan van CD&V Sint-Gillis-Waas als kandidaat gemeenteraadslid. Maar waarom juist?

Jonge gezinnen

Tijdens deze bestuursperiode heb ik altijd al de kaart getrokken voor jonge gezinnen in Sint-Gillis-Waas. Ik heb zelf het geluk gehad om tweemaal papa te worden in die tijd. Zo heb ik een heel andere kijk gekregen op de voorzieningen voor kinderen en jonge ouders in de gemeente. Ik wil er mee mijn schouders onder zetten om van Sint-Gillis-Waas een gemeente te maken die kansen biedt aan deze gezinnen. Ook wil ik dat de gemeente rekening houdt met de jonge gezinnen en regelmatig het beleid aftoetst aan hen. Een voorbeeld is mijn standpunt over DIFTAR.

Jeugd is en blijft mijn passie

Ik ben gekneed in het jeugdwerk. De voldoening die je daar krijgt, de levenslessen, de ervaringen en vooral, de kansen en de mogelijkheden om te proberen, zijn van onschatbare waarde. In het jeugdwerk kan je jezelf ontplooien, jezelf ontdekken en je sociale vaardigheden aanscherpen. Het jeugdwerk is naar mijn mening iets dat enorm belangrijk is in Sint-Gillis-Waas. Ik zie het dan ook als mijn taak om deze mensen te ondersteunen waar nodig en ze hun gang te laten gaan waar het kan.

Inspraak

Inspraak is niet enkel iets enorm waardevol, het is iets dat tot een noodzaak is geëvolueerd. Samen in overleg gaan en oplossingen zoeken voor problemen, samen zorgen voor een draagvlak en samen trots zijn op het resultaat, dat is de te volgen weg. Een voorbeeld is het parochiehuis in De Klinge. Een groep vrijwilligers zet zich in voor het behoud van deze ruimte voor de verenigingen. Dit is een verhaal dat geschreven wordt samen met gemeente en samen met vrijwilligers. Het is nog even wachten op het resultaat, maar ik heb er het volste vertrouwen in.