Lokaal memorandum Vlaamse Jeugdraad

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Het wat?

Het lokaal memorandum van de Vlaamse Jeugdraad is een lijst van wensen, bedenkingen en tips aan beleidsmakers. Het doel van de Vlaamse Jeugdraad is de lokale jeugdraden er toe aanzetten om zelf een memorandum te schrijven in de aanloop van de verkiezingen. De oefening die hier gemaakt wordt is enorm waardevol.

Betrokkenheid van burgers in de opbouw van dit strategische meerjarenplan is onmisbaar. Kinderen, jongeren en hun verenigingen staan te popelen om mee te denken, mee te dromen, mee te bouwen aan een goed lokaal beleid. Maak hier gebruik van en benut deze kansen.

De meerjarenplannen

De betrokkenheid van burgers en verenigingen is zeer belangrijk bij het opmaken van de meerjarenplannen van de gemeente. Deze plannen leggen in grote lijnen de ambities voor de komende zes jaar vast. Ik doe hiermee dan ook een oproep aan de jeugdraad, jeugdverenigingen en jongeren om werk te maken van een memorandum. Het is dé kans om te wegen op het toekomstig beleid.

Het memorandum zelf

Het memorandum is hier te vinden en handelt over volgende thema's:

  1. Breed jeugdbeleid in het strategisch meerjarenplan
  2. Jongerenparticipatie en -informatie
  3. Ondersteuning jeugdwerk
  4. Ruimte