Onbelast bijverdienen in het jeugdwerk

Onlangs werd een maatregel voorgesteld, die het mogelijk maakte om tot €500 per maand onbelast bij te verdienen in het jeugdwerk. Ik geloofde eerst niet wat ik zag.

De voldoening van het jeugdwerk

Nooit zou het in mij opgekomen zijn om een loon te vragen voor een activiteit op vrijwillige basis. Op vrijwillige basis wil zeggen dat je je voldoening ergens anders uit haalt dan uit een betaling. Ik denk hierbij aan de jeugdverenigingen die wekelijks zorgen voor leuke activiteiten voor hun leden. Het feit dat jij kan zorgen voor een lach op het gezicht van je leden, geeft toch het beste gevoel dat je je kan voorstellen?
Daar blijft het niet bij. Je krijgt bakken vriendschap terug. Je vergaart kostbare levenslesses terwijl je bezig bent voor en met jeugd. Weegt dat niet zwaarder door dan een betaling?

Het gevaar van het onbelast bijverdienen

Je moet je maar eens voorstellen dat je mensen in het jeugdwerk krijgt die het puur om het geld doen. Dit staat lijnrecht tegenover het idealisme waarmee de jongeren vandaag in het jeugdwerk staan. Ik denk dan even terug aan mijn eigen actieve periode in Jeugdhuis Den Biel, waar ik altijd geprobeerd heb om vrijwilligers te motiveren, zonder gebruik te maken van geld. We deden andere zaken, gingen op weekend, bleven samen eens aan de toog plakken, organiseerden iets dat we zelf wilden, zoals een rommelmarkt: why not?
Het gevaar schuilt er in dat na een tijdje de vereniging geen vrijwilligers meer zal aantrekken, tenzij dit betalend gebeurt. Kan je je voorstellen dat een vereniging een hele leidingsploeg €500 per persoon per maand gaat moeten betalen? Ze zullen er niet meer komen met een open ba(a)r, wintercafé, spaghetti-fretti en dergelijke. Alle financiële middelen zullen daar naartoe gaan, wat de kwaliteit drastisch zal doen dalen.

Het idealisme moet blijven

Wie het een goed idee vindt om onbelast bijverdienen mogelijk te maken in het jeugdwerk, weet niet waarover hij of zij het heeft. Ik vraag dan ook om verder te bouwen op het idealisme van de vrijwilligers. Zorg er voor dat dit mogelijk blijft. Verminder administratieve lasten en regeltjes waar het kan, help waar het moet. Ondersteun ze bij hun logistiek, infrastructuur en hun financiële middelen. Laat geld de drijfveer zijn voor een vakantiejob of weekendwerk. Laat de glimlach, de voldoening en de ervaring de drijfveer zijn voor het jeugdwerk.

Deze opinie gaat over: 

Vond je dit interessant? Je kan het delen op je eigen sociale media.

Twitter icon
Facebook icon