Parochiehuis waarborgen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Het nieuws dat het parochiehuis in De Klinge gesloten zou worden sloeg in als een bom. Verenigingen en particulieren schreeuwden het zowat uit dat deze zaal niet mocht verdwijnen.

De gemeente heeft alle verenigingen samen geroepen om na te denken over de toekomst van het parochiehuis. Uit deze vergadering werd vervolgens een stuurgroep opgericht die zich verder zou bekommeren om de toekomst van het parochiehuis en dit nauwgezet zou opvolgen, samen met de gemeente.

Uiteindelijk is beslist om de stuurgroep om te vormen in een vzw die het parochiehuis gaat exploiteren. De gemeente heeft ondertussen een erfpacht gekregen voor 50 jaar over het gebouw en is momenteel volop bezig om de renovatie te plannen. De statuten van de vzw zijn ondertussen opgesteld en door alle betrokkenen nagelezen. Onlangs heeft de gemeenteraad gevraagd of zij ook hun inbreng zouden krijgen in de statuten. Dit wordt verder bekeken.

Van zodra de tijd rijp is, wordt de vzw opgericht. Deze zal dan verder betrokken worden bij de renovatie door de gemeente en finaal instaan voor de exploitatie, waardoor de Klingse verenigingen, particulieren en iedereen die dat wil, opnieuw gebruik kan maken van ons dierbare parochiehuis.