Sint-Gillis-Waas in cijfers

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Onlangs is de gemeente- en stadsmonitor gepubliceerd. In het rapport 'jouw gemeente in cijfers' worden 100 relevante omgevingsindicatoren in beeld gebracht. Ik overloop enkele opvallende resultaten.

Demografie

Een opvallend cijfer is de afhankelijkheidsratio van de bevolking. Dat is de ratio van 0-19 jarigen en 65+ ten opzichte van de bevolking van 20 tot 64 jaar. Er kunnen twee zaken opgemerkt worden. Enerzijds stijgt dit cijfer in de loop der jaren, maar anderzijds is de ratio zelf (72,9%) redelijk hoog ten opzichte van gelijkaardige gemeentes (70,4%). De druk op deze groep inwoners neemt met andere woorden toe. Dit is voor mij een duidelijke indicatie dat het gemeentelijk beleid hier ook rekening mee moet houden. Jonge gezinnen moeten immers instaan voor hun eigen kinderen, terwijl hun (groot)ouders meer en meer beroep doen op hen.

Wonen en woonomgeving

Het mag gezegd worden, Sint-Gillis-Waas is één van de koplopers in het leggen van zonnepanelen. 27% van de inwoners beschikt over zonnepanelen, terwijl dit op Vlaams niveau 17% is. Dankzij de maatregel van de renteloze energielening, kunnen jonge gezinnen overhaald worden om over te gaan tot de plaatsing van zonnepanelen. Zo kan dit cijfer in de toekomst nog verbeterd worden.

Mobiliteit

Het is veilig voor kinderen om zich te verplaatsen, met die stelling is 37% het oneens, 31% is eerder neutraal en 32% is het eens. Dit duidt aan dat er nog wat werk aan de winkel is. Ik geloof in participatie om tot een mobiliteit te komen die veilig is voor iedereen. Een voorbeeld is de schoolstraat in De Klinge. Als ik de mama's en papa's aan de schoolpoort mag geloven, ervaren ze dit als een veilige situatie voor de kinderen.

Jeugd

Ik vind het zelf bijzonder jammer dat er weinig cijfers te vinden zijn over jeugd in het rapport. Toch wil ik er één vermelden, namelijk dat de helft vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor jeugd. 19% staat neutraal tegenover de stelling, 28% is het oneens. Naar mijn gevoel zal vooral ongeorganiseerde jeugd negatief antwoorden op deze stelling. Deze is echter moeilijk te bereiken en te betrekken bij het beleid. Toch mag ook deze jeugd niet vergeten worden en moet de gemeente extra inspanningen doen om deze te bereiken.

Conclusie

De cijfers die voor mij het meest in het oog springen heb ik even opgelijst. Het volledige rapport kan je als bijlage vinden. Zit je zelf met vragen hierover? Aarzel niet om me te contacteren.

BijlageGrootte
PDF icon rapport_sint_gillis_waas_0[1].pdf14.05 MB