Steeds meer online te behandelen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Steeds meer en meer zaken zijn online af te handelen op de website van gemeente Sint-Gilllis-Waas. Dat is een evolutie waar ik tevreden naar kijk.

Ik zie ook dat er meer en meer zaken online afgehandeld kunnen worden die de verenigingen aanbelangen. Ik denk aan het ontlenen van een spel- en sportkoffer, aanvraag voor en fuifkoffer, ... Ook voor burgerzaken kan men al zeer vele attesten online opvragen.

Toegankelijkheid voor iedereen

Bij deze evolutie hoort natuurlijk ook de waakzaamheid dat er nog steeds de mogelijkheid moet zijn om aanvragen in te dienen bij een fysiek persoon. Dat kan dan nog via mail of eventueel ter plaatse in bij de bevoegde dienst. Binnenkort kan iedereen volgens eigen wens geholpen worden, online, via mail, ter plaatse, ... Daar wil ik werk van maken.