Subsidie-aanvraag voedselbedeling ingediend

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Ik zie het veel vaker tegenkomen dan dat me lief is, mensen die in (verdoken) armoede leven en geen deftige maaltijd op hun bord krijgen. Vaker wel dan niet zie ik ook dat er (jonge) kinderen in het gezin verblijven, die hier enorm onder lijden.

De voedselbedeling is tweeledig. Enerzijds gaat het over het effectief verkrijgen van producten en het leren werken hiermee. Mensen worden begeleid om met de aangeboden producten volwaardige maaltijden te bereiden. Anderzijds is het sociale contact zeer belangrijk. Mensen in armoede zitten vaak in een sociaal isolement, waar ze maar moeilijk uit geraken. Door het inrichten van een ontmoetings- en winkelruimte in het welzijnshuis, kan dit isolement doorbroken worden. De welzijnscampus wordt immers uitgebouwd tot dé zorgcampus waar men ook terecht kan met individuele zorgvragen.

Onderstaande tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd op de site van CD&V Sint-Gillis-Waas.

Op de OCMW-raad van februari werd de goedkeuring gegeven om een subsidie-aanvraag in te dienen om de voedselbedeling in Sint-Gillis-Waas uit te breiden. De subsidie gaat uit van de nationale loterij.

Wat houdt het project in?

Eén van de hoofddoelen van dit project is om de bedeling van goederen te koppelen aan ontmoeting. Mensen komen samen in een ruimte waar ze eerst nog een koffietje kunnen drinken, voor ze aan het winkelen gaan. Ze kunnen met elkaar of met de vrijwilligers een babbeltje slaan, wat het sociaal contact ten goede komt.

Deze ontmoetingsruimte zal zich bevinden voor de winkelruimte. De mensen kunnen er winkelen onder begeleiding van een vrijwilliger. Momenteel wordt het voedsel bedeeld aan de balie van het welzijnshuis, wat de discretie niet ten goede komt.

Het aanbod aan producten zal uitgebreid worden. Op dit moment wordt enkel voeding, verkregen via de EEG, aangeboden. In de opgestelde vorm zal ook voeding van de voedselbanken en schenkingen van diverse aanbieders bedeeld kunnen worden.

Er wordt aan gedacht om samen met mensen te gaan koken, zodat men kan leren hoe men volwaardige maaltijd kan bereiden met de bedeelde voeding. Dit is dikwijls mogelijk door het toevoegen van enkele verse producten.

De bijdrage van vrijwilligers in dit project is cruciaal. Er wordt gekeken bij buurgemeenten voor enkele goede praktijkvoorbeelden.

Waarom is dit noodzakelijk?

Voedselbedeling is een welkome aanvulling voor mensen met een leefloon of een zeer laag beschikbaar inkomen. Het OCMW kan ook op deze manier de samenwerkingen met diverse partners, zoals supermarkten, uitbreiden. Het aanbod wordt uitgebreid en er wordt een grote nadruk gelegd op gezonde en gevarieerde voeding.

Indien de subsidie toegekend wordt, zal deze gebruikt worden om de opstartkost van dit project te betalen. We denken hierbij aan de inrichting van de ontmoetings- en winkelruimte. Indien mogelijk wordt er ook een kookruimte voorzien.

CD&V Sint-Gillis-Waas ondersteunt dit project ten volle en hoopt op een positief antwoord. Als partij vinden we de verbondenheid tussen mensen uiterst belangrijk.