Tussenkomst bij DIFTAR

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 24 januari werd het reglement rond diftar vastgelegd. Hierbij werd vanuit de oppositie een voorstel gedaan om jonge gezinnen een toelage te geven van 40 euro per jaar. Dit ter compensatie voor de kost van wegwerpluiers.

Het belang van jonge gezinnen

Jonge gezinnen verdienen aandacht in Sint-Gillis-Waas, dat heb ik ook telkens gezegd. Echter ben ik niet voor een voorstel waarbij énkel een sociale correctie doorgevoerd wordt. Dit gaat in tegen het principe van diftar, dat zoveel mogelijk afval wil scheiden van het restafval. Deze maatregel zegt eigenlijk dat je gebruikte luiers zonder probleem bij het restafval mag deponeren.

Gescheiden houden van luiers

Momenteel zijn er al systemen om luiers apart te verzamelen. Een voorbeeld voor onze gemeente is het gebruik van witte luierzakken. Deze kosten minder dan een gewone, huidige vuilniszak en mogen aangeboden worden in het containerpark. Hierdoor daalt het gewicht aan restafval aanzienlijk. Daarbij komt nog dat OVAM onderzoek doet naar het recycleren van deze luiers. Dit is mogelijk een waardevolle oplossing in de toekomst om de superabsorberende polymeren terug te winnen. Hiermee kan dan opnieuw een volwaardig eindproduct gemaakt worden.

Mijn voorstel

Het is mijn voorstel om samen met Miwa te bekijken hoe een sociaal-ecologische maatregel uitgewerkt kan worden. Enerzijds sociaal, om de jonge gezinnen te ondersteunen. Anderzijds ecologisch, om de luiers uit het restafval te weren. Het moet een én én verhaal worden, niet enkel een premie waardoor de luier onherroepelijk bij het restafval terecht komt.