Tussenkomst energiebesparende maatregelen aan verenigingen met eigen accomodatie

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Een volgende stap in het ondersteunen van verenigingen met eigen lokaal zal donderdag voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Vroeger kregen de verenigingen een tussenkomst in de elektriciteitskosten, nu zal de toelage gebruikt worden voor een tussenkomst in energiebesparende maatregelen. Dit moet de verenigingen motiveren om bewuster om te gaan met energie en bijgevolg stimuleren om hun energiefactuur te doen dalen.

Wat mogen de verenigingen verwachten?

Verenigingen kunnen maximaal 5 maal het jaarbedrag uit het vorige systeem opvragen. De facturen van na de beslissing kunnen voor 100% in rekening gebracht worden! De maatregelen die nog na 1 januari 2018 uitgevoerd werden, kunnen voor 50% in rekening gebracht worden. De gemeente trekt hiervoor € 200.000 uit, gespreid over meerdere jaren.

Worden de verenigingen ondersteund?

Omdat niet elke vereniging even sterk bezig is met dit thema, zal dienst wonen mee instaan voor de begeleiding en de opmaak van een dossier. De dienst wonen zal dan ook advies overmaken aan het college van burgemeester en schepenen om het dossier te kunnen beoordelen.