Waarom participatie nodig is

Participatie is een woord dat tegenwoordig dikwijls valt. Dat maakt het daarom niet minder waardevol. Persoonlijk ben ik voor een participatieve aanpak waar mogelijk. Maar waarom juist?

Samen kan er meer bereikt worden. Wanneer verschillende hoofden zich over een probleem of situatie buigen, zal je waarschijnlijk tot een betere oplossing komen. Daarom ben ik voorstander om -waar mogelijk- zo vroeg mogelijk geïnteresseerden te betrekken in het beslissen. Dit heb ik zelf kunnen ondervinden bij enkele initiatieven in onze gemeente.

Ook is het zo dat een project dat gedragen wordt door meerdere personen, meer kans heeft op slagen. Iedereen kan hier wel denken aan een voorbeeld. Werken vanuit de basis om zaken te verwezenlijken lijkt mij dan ook de aangewezen manier waar mogelijk.

Dit klinkt natuurlijk allemaal zeer vaag, maar hoe kan dit in praktijk gebracht worden? Ik denk dat dit al kan door een simpele oproep te plaatsen om te participeren. Velen zullen wel al eens nagedacht hebben over hoe ze kunnen participeren in de gemeente. Jeugdverenigingen zullen wel al nagedacht hebben over hoe speelterreinen ingedeeld moeten worden. Een inwoner uit de straat heeft misschien al jaren de oplossing voor hondenpoep in zijn hoofd zitten. Velen zullen denken dat er geen ruimte is om mee te werken. Door een eenvoudige oproep te lanceren wordt duidelijk gemaakt dat dit wel zo is.

Daarom ben ik voorstander om enerzijds de adviesraden (jeugd, cultuur, sport, senioren, kinderopvang, …) meer en actiever te betrekken in de beleidsvorming. Dat zijn de instrumenten die nu eigenlijk al ter beschikking zijn. Om nog verder te durven gaan ben ik ook voorstander om een systeem te ontwikkelen om burgerparticipatie makkelijker te maken. Hoe dit er juist uit moet zien? Dat lijkt me een perfecte vraag om te beantwoorden met een groep mensen die hieraan mee willen werken ;)

Ambitieuze voorstellen, maar zoals gezegd in het begin, samen komen we er wel.
 

Deze opinie gaat over: 

Vond je dit interessant? Je kan het delen op je eigen sociale media.

Twitter icon
Facebook icon