WZC De Kroon: enkele cijfers

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Naar aanleiding van een artikel in VIEWZ (Visie en Expertise in Welzijn en Zorg) duid ik de plaats van ons woonzorgcentrum in het Vlaamse zorglandschap. De belangrijkste cijfers overloop ik even.

Percentage zware zorgprofielen

Gemiddeld bestaat 81% van de bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra uit zwaar behoevende zorgprofielen. In vele centra wordt dit cijfer geoptimaliseerd, zo ook in ons woonzorgcentrum. De reden hiervoor is een optimalisatie van de RIZIV-subsidiëring. Er wordt een evenwicht gevonden tussen een voldoende hoog zorgprofiel met bijgevolg voldoende hoge subsidies enerzijds, en een effectieve personeelskost anderzijds. Wanneer er te veel zwaar zorgbehoevenden zouden verblijven in het woonzorgcentrum, zou veel meer personeel nodig zijn, waardoor de rentabiliteit in het gedrang komt.

Personeelsinzet

De personeelsinzet wordt algemeen bekeken per 30 zorgbehoevende inwoners om een vergelijking te kunnen maken. Het blijkt dat in de publieke sector gemiddeld 11,9 VTE aan de slag zijn per 30 inwoners. Een kwart van de woonzorgcentra doet het met 10,8 VTE, terwijl een ander kwart het doet met 12,9 VTE. De Kroon zit ergens tussen de laatste twee met 12,5 VTE.

Kwaliteit van de zorg

Deze cijfers duiden aan dat De Kroon op papier ruim voldoet in de zorg. Toch moet de kanttekening gemaakt worden dat ook de kwaliteit van de zorg bewaakt moet blijven. Zo blijven we er op toe zien dat er kwalitatieve maaltijden worden geserveerd, er voldoende animatie is, extra faciliteiten aanwezig zijn. Het schoolvoorbeeld hiervan is de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum, dat zal voldoen aan de behoeften van de bewoners.