De wildste dromen van onze politici

Gepubliceerd op: 
07/03/18

"Jongeren duwtje in de rug geven"

"Maar liefst 34% van de inwoners is jonger dan dertig jaar, en ik droom van een beleid dat ook op hen is afgestemd. Er wordt nu veel geïnvesteerd in ouderen, bijvoorbeeld met het Welzijnshuis en het nieuwe rusthuis. Maar ook kinderopvang en jeugdhuiswerking verdienen aandacht. Ik droom van een gemeentelijk aanbod dat zowel kinderen, jongeren als jongvolwassenen aanspreekt en een jeugdwerking waarbij ook jongeren die niet betrokken zijn bij een jeugd- of sportvereniging gehoord worden. Er zou bijvoorbeeld meer ingezet kunnen worden op sociale media om jongeren te bereiken, of de sportcheque zou uitgebreid kunnen worden naar jeugdbewegingen en culturele activiteiten. Het belangrijkste daarbij is inspraak, zowel op vlak van jeugdwerking als bij de herinrichting van openbare speelruimtes. Verder hebben jonge gezinnen het soms moeilijk om tijd en geld over te houden voor een sociaal leven. Daarom droom ik van maatregelen die hen een duwtje in de rug geven, zoals een betere ondersteuning bij groepsaankopen of een renteloze lening voor wie in duurzame energie wil investeren. En waarom zou de gemeente niet kunnen bijpassen bij de verrekening van het nieuwe afvalsysteem per kilo, want luiers wegen al snel door."