Matthias Van Zele

Hallo, mag ik me even voorstellen? Ik ben Matthias, Doctoraatstudent chemie aan de UGent, gemeente- en OCMW-raadslid in Sint-Gillis-Waas en, bovenal, ben ik samen met Elien trotse mama en papa van Ella en Lukas. Hier kan je vinden waarom ik mij politiek engageer in Sint-Gillis-Waas. Ik leg uit hoe ik hieraan eigenlijk begonnen ben en je krijgt te lezen waarvoor ik mij wil inzetten in onze gemeente.

Waarom doe ik aan politiek?

Ik ben iemand die altijd bereid is om te helpen. Met die gedachte ben ik in de gemeentepolitiek beland. Als ik zie dat er ergens een probleem is, dan wil ik mijn uiterste best doen om samen aan een oplossing te werken. Ik ga hierin enthousiast te werk. Er is een sterke ‘goesting’ aanwezig om dikke dossiers uit te spitten en alle mogelijke opties op te lijsten. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit allemaal tot stand komt met een goed overleg. Participatie vind ik dan ook enorm belangrijk. De weg van samenwerking is dan ook de weg die we moeten inslaan, want iedereen wil gehoord worden om tot een nóg aangenamere gemeente te komen.

Hoe ben ik eraan begonnen?

Jeugd en jeugdbeleid hebben altijd mijn grootste interesse gehad. Dit is gegroeid vanuit mijn engagement dat ik heb mogen opnemen in de jeugdraad. Toen werd ons advies gevraagd over jeugdzaken door het beleid. Er werd ook echt geluister, waardoor ik het gevoel had dat ook ik iets kon veranderen in onze gemeente. Nu is die interesse voor jeugd en jeugdbeleid er nog steeds. Wel ben ik jeugd wat ruimer gaan interpreteren, want ik voel me ook zelf nog jeugd. Daarom heb ik ook beslist om op andere domeinen mijn mening en mijn standpunten te verkondigen.

Wat wil ik doen?

Waar ik het verschil wil maken, is voor jonge gezinnen. Omdat ik zelf tot een jong gezin behoor, heb ik een ruimere blik gekregen op wat er speelt in onze gemeente. Elke jonge ouder staat voor hetzelfde. Je gaat op zoek naar kinderopvang, je brengt je kindjes veilig naar school, je zorgt dat ze voldoende contact hebben met vriendjes en vriendinnetjes in verenigingen, je bent zelf actief in verenigingen, je gaat werken, ... Deze jonge gezinnen wil ik extra een hart onder de riem steken. Voor deze gezinnen, voor deze jongeren die daarvan deel uitmaken, wil ik dat Sint-Gillis-Waas een gemeente is waar we graag leven.