Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van 29 april werd een belangrijke beslissing genomen op vlak van ruimtelijke ordening in onze gemeente: het masterplan voor de blauwgroene woonas Blokstraatbeek.