Opinies

Deze opinie gaat over: 

Om met de deur in huis te vallen, wijkinitiatieven zijn enorm waardevol voor onze gemeente en we moeten deze dus blijven ondersteunen. Er is ook nood aan buurtinitiatieven. We zien ze meer en meer tot stand komen.

Deze opinie gaat over: 

Al geruime tijd mogen jeugdverenigingen zelf beslissen hoe ze hun subsidies verdelen. Wensen ze meer te spenderen aan infrastructuur, of hebben ze eerder nood aan ondersteuning bij activiteiten?

Deze opinie gaat over: 

Tegenwoordig leven we met een overstroom aan informatie. Er komt zeer veel op ons af. We krijgen zeer veel updates via mail, facebook, nieuwsbrieven, ... Dikwijls gaat hierdoor informatie verloren.

Deze opinie gaat over: 

Toen ik naar de fuif van de aspi's van Chiro Interjeugdig ging, was ik vooral blij dat er een fuif georganiseerd werd. In het vooruitzicht staat een fuif van de KLJ gepland, en ook tijdens de Stroopersfeesten zal er een fuif plaatsvinden.

Deze opinie gaat over: 

De boot van de digitalisering mag niet gemist worden. Vele processen kunnen gebruiksvriendelijker, sneller en correcter afgehandeld worden via digitale weg. Het digitale loket is ook 24/7 open. Je kan er terecht waar en wanneer het jou past.

Deze opinie gaat over: 

Onlangs werd een maatregel voorgesteld, die het mogelijk maakte om tot €500 per maand onbelast bij te verdienen in het jeugdwerk. Ik geloofde eerst niet wat ik zag.

Deze opinie gaat over: 

Participatie is een woord dat tegenwoordig dikwijls valt. Dat maakt het daarom niet minder waardevol. Persoonlijk ben ik voor een participatieve aanpak waar mogelijk. Maar waarom juist?

Deze opinie gaat over: 

Nog voor de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van start gaat, wordt de kwestie rond stemrecht vanaf 16 jaar van tafel geveegd.