Dit nieuwsbericht gaat over: 

Dienst Schuldbemiddeling Waasland is een samenwerking tussen de OCMW's van Sint-Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke en Sint-Niklaas. Op de OCMW-raad van 6 februari 2020 staat het evaluatieverslag van deze OCMW-vereniging geagendeerd.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De kogel is door de kerk, deze avond (30/08/2018) werd de kieslijst door de leden van CD&V Sint-Gillis-Waas goedgekeurd. Bij deze werd ook mijn positie bepaald, waardoor ik je nu officieel kan zeggen dat ik de vierde plaats zal innemen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Ik zie het veel vaker tegenkomen dan dat me lief is, mensen die in (verdoken) armoede leven en geen deftige maaltijd op hun bord krijgen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Naar aanleiding van een artikel in VIEWZ (Visie en Expertise in Welzijn en Zorg) duid ik de plaats van ons woonzorgcentrum in het Vlaamse zorglandschap. De belangrijkste cijfers overloop ik even.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Eind januari is er vervuiling in de bodem ontdekt tijdens de werken aan de Sint-Helenasite. De vervuiling situeert zich waar de toekomstige rondweg zal komen, achteraan de site. Onmiddellijk heeft de aannemer de werken daar stilgelegd en het OCMW op de hoogte gesteld.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Onlangs is de welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas opgericht. Deze krijgt het beheer van het woonzorgcentrum, de assitentiewoningen en het kortverblijf van het OCMW toegewezen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Als OCMW-raad hebben we beslist om het woon- en zorggedeelte uit het OCMW te halen en onder te brengen in een aparte vereniging. Het voordeel is dat er met veel kortere beslissingslijnen kan gewerkt worden, waardoor er veel sneller op veranderingen ingespeeld kan worden.