Mondelinge vraag

Stand van zaken: 
Vraag gesteld aan het college
Stand van zaken: 
Vraag gesteld aan het vast bureau
Stand van zaken: 
Vraag gesteld aan het college
Stand van zaken: 
Vraag gesteld aan het college