Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van 3 oktober werd een voorstel ingediend over de strapdag. De strapdag is een dag die jaarlijks doorgaat, waarbij schoolgaande kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school gaan. Het voorstel wilde dat de strapdag maandelijks georganiseerd werd. Ik stelde voor dit punt naar de commissie te verwijzen, omdat het niet gedragen werd door de scholen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 24 januari werd het reglement rond diftar vastgelegd. Hierbij werd vanuit de oppositie een voorstel gedaan om jonge gezinnen een toelage te geven van 40 euro per jaar. Dit ter compensatie voor de kost van wegwerpluiers.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Inwoners tussen 25 en 35 jaar, mochten de afgelopen dagen een brief in de bus verwachten met mijn standpunten. Hierin licht ik nog eens toe dat ik mij volop inzet voor jeugd, jonge gezinnen en verenigingen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De kogel is door de kerk, deze avond (30/08/2018) werd de kieslijst door de leden van CD&V Sint-Gillis-Waas goedgekeurd. Bij deze werd ook mijn positie bepaald, waardoor ik je nu officieel kan zeggen dat ik de vierde plaats zal innemen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Steeds meer en meer zaken zijn online af te handelen op de website van gemeente Sint-Gilllis-Waas. Dat is een evolutie waar ik tevreden naar kijk.

Deze opinie gaat over: 

Tegenwoordig leven we met een overstroom aan informatie. Er komt zeer veel op ons af. We krijgen zeer veel updates via mail, facebook, nieuwsbrieven, ... Dikwijls gaat hierdoor informatie verloren.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Ik zie het veel vaker tegenkomen dan dat me lief is, mensen die in (verdoken) armoede leven en geen deftige maaltijd op hun bord krijgen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De aanplanting van het geboortebos ging door op 31 maart. Kersverse ouders werden uitgenodigd om een boompje aan te planten voor hun jonge spruit.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Onlangs is de gemeente- en stadsmonitor gepubliceerd. In het rapport 'jouw gemeente in cijfers' worden 100 relevante omgevingsindicatoren in beeld gebracht. Ik overloop enkele opvallende resultaten.

Deze opinie gaat over: 

De boot van de digitalisering mag niet gemist worden. Vele processen kunnen gebruiksvriendelijker, sneller en correcter afgehandeld worden via digitale weg. Het digitale loket is ook 24/7 open. Je kan er terecht waar en wanneer het jou past.

Pagina's