Masterplan groenblauwe woonas Blokstraatbeek

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van 29 april werd een belangrijke beslissing genomen op vlak van ruimtelijke ordening in onze gemeente: het masterplan voor de blauwgroene woonas Blokstraatbeek.

Ruimtelijke ordening is een hot topic de laatste tijd. We voelen allemaal dat we een omslag moeten maken en dat we spaarzaam moeten omgaan met de ruimte die we hebben. De coronacrisis heeft dit nog eens extra duidelijk gemaakt. Bijna iedereen ging aan het wandelen of fietsen en herontdekte eigen gemeente. Gelukkig voor onze inwoners heeft Sint-Gillis-Waas nog veel te bieden, zeker op het vlak van open ruimte.

We moeten echter spaarzaam zijn met open ruimte. Vroeger zag men open ruimte als een soort reserve, iets dat nog geen bestemming had gekregen en later ingekleurd kon worden. De redenering is nu omgekeerd. Open ruimte is iets dat we moeten beschermen. We konden de laatste tijd veel lezen over de zogenoemde bouwshift, en het is wachten tot de juiste instrumenten voorhanden zijn om hiermee aan de slag te gaan.

Wat wel al vaststaat, is dat er ingezet moet worden op de verhoging van het ruimtelijk rendement en de kernkwaliteiten van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Enkele kernkwaliteiten zijn gedeeld en meervoudig gebruik, waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap, klimaatbestendigheid, …

Ik ben blij om te zien dat Sint-Gillis-Waas het voortouw neemt, dat ze niet afwacht tot alle mogelijk instrumenten voorhanden zijn en dat ze nu een visie op papier zet. Een visie hoe de dorpskern zal inspelen op deze kernkwaliteiten en een aangenamere omgeving zal creëren voor onze inwoners. Deze visie, die wij hier nu bestendigen als gemeenteraad, is tot stand gekomen met heel wat participatie, ondanks de corona. Deze visie, die we nu aannemen en wijd zullen verspreiden, zal ook gebruikt worden om vergunningsaanvragen te beoordelen. Ik ben blij dat dit nu duidelijk opgenomen is in de beslissing, namelijk dat dit masterplan geldt als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dat we hiermee dus het juiste gewicht geven aan deze beslissing.

Sint-Gillis-Waas is een mooi dorp, met vele karakteristieken. Met dit masterplan bestendigen we dit nogmaals en kijken we alvast uit naar de toekomst. En dit is geen einde, maar een begin. Wandelroutes, fietsgordels, natuur, recreatie, verenigingsleven, ondernemen, wonen, … Alles kan zijn plaatsje vinden in de masterplan. Ik sta volop achter deze toekomstbestendige visie.

Meer info op de website van de gemeente Sint-Gillis-Waas.