Aanpassing subsidies duurzaam materiaal voor jeugdverenigingen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De jeugdraad vraagt een aanpassing aan het subsidiereglement van de jeugdverenigingen. Concreet willen ze een aanpassing in de subsidie voor duurzaam materiaal om het systeem transparanter te maken. Ook zal deze subsidie een groter aandeel krijgen in de subsidiepot.

Wat houdt het huidige systeem juist in?

Jeugdverenigingen kunnen duurzaam materiaal aankopen en krijgen de helft terugbetaald. Het gaat hier over audiovisueel- en kantoormateriaal, meubilair en kamp- en sportmateriaal. De helft van de aankoop werd terugbetaald, met een maximum van €650 per drie jaar. In die drie jaar kon er dus €1300 gespendeerd worden per vereniging om de maximale subsidie te verkrijgen.

Het syteem van driejarige cycli was niet echt gemakkelijk. Dikwijls wisten de verenigingen niet precies hoeveel ze al hadden uitgegeven. Ze moesten dit dus telkens vragen aan de gemeente. Of er werd geld uitgegeven in de veronderstelling dat er nog subsidie over was, terwijl dit niet het geval was.

Hoe wordt dit aangepast?

Zowel het bedrag als de termijn worden aangepast. Van zodra de gemeenteraad instemt, wordt er jaarlijks €350 subsidie voorzien. Maken we de vergelijking, dan zien we dat er nu dus tot €2100 gespendeerd kan worden om de maximale subsidie te krijgen voor een periode van drie jaar. Een goed voorstel van de jeugdraad, dat ik dan ook zal ondersteunen op de gemeenteraad.