Verdubbel subsidies voor cultuur, jeugd en sport

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Vanuit de Vlaamse overheid krijgen gemeentes extra geld uit het noodfonds voor cultuur, sport en jeugd. Voor Sint-Gillis-Waas komt dit neer op € 196 550,51. Dit is een mooi bedrag dat verdeeld kan worden onder de verschillende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen van Sint-Gillis-Waas.

Snel schakelen is de boodschap

De verenigingen zijn zwaar getroffen. Vele activiteiten zijn afgelast omwille van de corona-crisis. Daarom is het mijn oproep om snel te schakelen en niet te lang te wachten om verenigingen alvast enige zekerheid te bieden. Daarom is het mijn voorstel om de subsidiebedragen aan de verenigingen voor 2019 alvast te verdubbelen. Dit komt neer op iets meer dan € 100.000, dat verdeeld zou worden volgens de huidige subsidiereglementen.

Dit zorgt ook voor een zekerheid voor verenigingen met een actieve zomerwerking. Ik denk hierbij onder andere aan jeugdverenigingen die een zomerkamp organiseren, maar hun kas niet konden spijzen door de afgelasting van verschillende activiteiten zoals fuiven, verkopen, eetfestijnen, ...

Extra steun voor de zwaarst getroffenen

De rest van het bedrag, iets meer dan € 90.000 kan dan volgens een apart reglement verdeeld worden onder de zwaarst getroffenen. Ik doe dan ook een oproep aan de corona-werkgroep, opgericht in de gemeenteraad van mei en bestaande uit een vertegenwoordiging van alle politieke fracties, om dit verder uit te werken.