Jeugdhuis Den Biel wordt verhuurd aan (jeugd)verenigingen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

In een artikel van Het laatste nieuws van 30 januari 2019 was te lezen dat het jeugdhuis een huurzaal wordt voor de verenigingen. Graag geef ik hierbij een korte toelichting.

Waarom gaat het niet gewoon terug open?

Het jeugdhuis is een plaats en een organisatie die gerund wordt voor en door jongeren. Vooral dat laatste is een belangrijk gegeven. Het jeugdhuis draait op een organisatie van vrijwilligers. De rol van de gemeente is altijd louter ondersteunend geweest.
Momenteel staan er geen vrijwilligers klaar om het jeugdhuis draaiende te houden. Eerdere pogingen haalden het niet. Als laatste is er een groep enthousiaste jongeren aan de slag gegaan voor het jeugdhuis, maar helaas is dit gestopt om verschillende redenen. Kortom, als er geen vrijwilligers zijn, kan het jeugdhuis ook geen werking uitbouwen.

Ok, maar wat dan met het gebouw?

Het gebouw zal verhuurd worden aan de verenigingen, met voorrang voor de jeugdverenigingen. De jeugdraad heeft immers haar uitdrukkelijke wens uitgesproken voor het jeugdhuis. Dit heeft twee voordelen. Enerzijds wordt het gebouw gebruikt (een niet gebruikt gebouw verkommert immers zeer snel), anderzijds kunnen jongeren op deze manier opnieuw kennis maken met het jeugdhuis. Mogelijks komt er uit deze kennismakingen een nieuwe groep die een volwaardige jeugdhuiswerking op poten zet.

Is het jeugdhuis dan niet afgeschreven?

Zeker niet. Van zodra er een groep jongeren is die het engagement wil aangaan, zal de nodige ondersteuning aanwezig zijn. Intussen hoop ik dat het jeugdhuis veel gebruikt zal worden als een brede infrastructuur, waarvan vele verenigingen gebruik kunnen maken.