Belang van speelpleinwerking Biezabijs

Dit nieuwsbericht gaat over: 

25 juli 2019, dag van de animator. Het is een feestdag en een dag van appreciatie voor de animatoren van speelplein Biezabijs die zich dagdagelijks inzetten voor de vele speelpleinkinderen.

25 jaar speelplein

Dit jaart bestaat de speelpleinwerking 25 jaar in Sint-Gillis-Waas. Een mooi jubileum, waaruit blijkt dat het speelplein al lange tijd een succes is. Ik vind het dan ook belangrijk dat dit behouden blijft en dat het speelplein de nodige ondersteuning krijgt. Biezabijs is een volwaardig lid van de jeugdraad en maakt dan ook aanspraak op de gemeentelijke subsidies.

Vorming, locatie, begeleiding, ...

Biezabijs mag op heel wat ondersteuning rekenen. Jaarlijks gaan er vele animatoren op vorming, ze krijgen de beschikking over De Route, de jeugdconsulent verhuist in de zomermaanden naar De Route, ... Kortom, ik hoop dat Biezabijs vlotjes naar de 50-jarige jubileum geraakt. Dat is althans iets waar ook ik mijn schouders onder wil zetten.