Brief voor inwoners tussen 25 en 35 jaar

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Inwoners tussen 25 en 35 jaar, mochten de afgelopen dagen een brief in de bus verwachten met mijn standpunten. Hierin licht ik nog eens toe dat ik mij volop inzet voor jeugd, jonge gezinnen en verenigingen. Ik licht ook enkele realisaties uit waar ik de voorbije jaren aan meegewerkt heb. Dit altijd uit het idee dat de inwoners er baat bij hebben.

Extra aandacht voor deze mensen

Er zijn al wat mooie zaken gerealiseerd voor de jonge inwoners. Zo haal ik de overname van de rentelast bij energieleningen aan, maar ook de schoolstraat in De Klinge. Dit zijn kleine maatregelen, maar ze hebben een grote impact op de jonge gezinnen. Het zijn dan ook twee realisaties waar ik echt trots op ben.

Enkele voorstellen

In mijn brief haal ik ook enkele voorstellen aan. Zo denk ik aan een compensatie voor gezinnen met jonge kinderen bij Diftar. Een luier is namelijk handig in een zak, waar het weinig plaats inneemt. In een bak gaat een luier al snel doorwegen.

Ook wil ik het systeem van de overname van de rentelast bij energieleningen uitbreiden naar verenigingen, scholen, ...

Iedereen weet intussen dat ik de jeugdverenigingen een warm hart toedraag. Voor hen wil ik er dan ook over waken dat ze de nodige ondersteuning blijven ontvangen.

Inwoners moeten ook de keuze krijgen over hoe gecommuniceerd wordt met hen. Voor berichten op wijkniveau kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met een verzendlijst via WhatsApp.

Ik sluit mijn reeks voorstellen in de brief af met de oproep naar participatie en inspraak waar dat mogelijk is. Zo vind ik het parochiehuis in De Klinge een mooi voorbeeld van hoe inwoners, verenigingen en gemeente samenwerken aan één grootschalig project.

Laatste rechte lijn

Intussen is de laatste rechte lijn naar de verkiezingen ingezet. De laatste jaren heb ik enkele mooie zaken voor de inwoners mee mogen realiseren. Voorts reken ik op jullie vertrouwen om jullie belangen te mogen verdedigen in de gemeenteraad.

BijlageGrootte
PDF icon eigen brief geroteerd.pdf2.81 MB