DIFTAR voor verenigingen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Miwa heeft de regeling voor verenigingen en bedrijven bekend gemaakt. Het is voor de verenigingen met lokaal mogelijk gemaakt om in te stappen op DIFTAR, zonder dat zij beroep moeten doen op een private inzamelaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Als vereniging moet je aan twee voorwaarden voldoen. Als eerste voorwaarde mag je vereniging maximaal 240L aanbieden per ophaling. Anderzijds wordt ook het aanslagbiljet voor het aangeboden restafval van deze "verenigingscontainer" halfjaarlijks opgestuurd naar het domicilieadres van de natuurlijke persoon op wiens naam de container staat. In praktijk is dit meestal de voorzitter of de verantwoordelijke van de vereniging.

Wat als we niet voldoen aan deze voorwaarden?

Voldoet je vereniging niet aan deze voorwaarden? Dan kan je beroep doen op het raamcontract dat Miwa afgesloten heeft. Hoeveel dit juist zal kosten, kan je hier terugvinden. Je kan natuurlijk ook altijd zelf de private markt opgaan als vereniging.

Hoe kunnen we als vereniging een DIFTAR-container aanvragen?

De aanvraag voor een container in het DIFTARsysteem kan je hier terugvinden.