Welzijnsvereniging krijgt vorm

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De welzijnsvereniging krijgt stilaan vorm. Als OCMW-raad hebben we beslist om het woon- en zorggedeelte uit het OCMW te halen en onder te brengen in een aparte vereniging. Het voordeel is dat er met veel kortere beslissingslijnen kan gewerkt worden, waardoor er veel sneller op veranderingen ingespeeld kan worden. De vereniging zal van start gaan op 1 januari 2018.

Ondertussen moet alles juridisch kloppen. Er is al enorm veel werk verzet en ondertussen is de oprichting een lijvig dossier geworden. De statuten liggen momenteel ter goedkeuring voor aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het is wachten op hun zegen alvorens de OCMW-raad over kan gaan tot de effectieve oprichting. Daarna gaat dit door naar de gemeenteraad, waarna de welzijnsvereniging daadwerkelijk het levenslicht zal zien.