Evaluatieverslag Dienst Schuldbemiddeling Waasland

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Dienst Schuldbemiddeling Waasland is een samenwerking tussen de OCMW's van Sint-Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke en Sint-Niklaas. Op de OCMW-raad van 6 februari 2020 staat het evaluatieverslag van deze OCMW-vereniging geagendeerd.

De geschiedenis

De oprichting van DSW had tot doel tegemoet te komen aan de vraag van de OCMW’s om zelf te kunnen optreden als schuldbemiddelaar in het kader van een procedure collectieve schuldenregeling. Zij ervaarden immers dat mensen in een collectieve schuldenregeling (in de procedure ‘debiteur’ genoemd) bij een advocaat- (of gerechtsdeurwaarder-) schuldbemiddelaar onvoldoende ondersteund werden waardoor deze regelingen vaak misliepen. Vaak was het ook zo dat de advocaat-schuldbemiddelaar het zuiver juridisch-technische voor zijn rekening nam en werd het budgetbeheer binnen de collectieve schuldenregeling toch al in handen gegeven van het OCMW. In de praktijk was het voor de OCMW’s moeilijk om een optimale samenwerking met de advocatuur te bekomen (o.m. gebrek aan communicatie, andere inzichten rond leefgeld, etc.). Met de oprichting van een eigen erkende schuldbemiddelingsdienst konden de OCMW’s binnen de regio Waasland hun aanbod sterk uitbreiden met een kwalitatieve gespecialiseerde dienstverlening wat zeer belangrijk was voor de doelgroep waarmee de OCMW’s te maken hebben.

Mijn taak als voorzitter

Als voorzitter ben ik blij om te zien dat de dienst uitgegroeid is tot een performante entiteit in het Waasland. Ik maak er werk van dat de organisatie zo optimaal mogelijk kan werken, dat het plaatje budgettair klopt en dat er rekening gehouden wordt met opportuniteiten in de toekomst.

Meer info via http://schuldbemiddelingwaasland.be/