Vervuiling Sint-Helenasite

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Eind januari is er vervuiling in de bodem ontdekt tijdens de werken aan de Sint-Helenasite. De vervuiling situeert zich waar de toekomstige rondweg zal komen, achteraan de site. Onmiddellijk heeft de aannemer de werken daar stilgelegd en het OCMW op de hoogte gesteld. Volgens eerste visuele waarnemingen bestond de vervuiling uit gedumpt medisch materiaal. Visueel kon de vervuiling geschat worden op meer dan 1500m³. Een volledige tijdslijn tot nu toe wordt beschreven op de website van CD&V Sint-Gillis-Waas.

Tijdens de OCMW-raad van 25 januari is dit nieuws voor het eerst meegedeeld. Een eerste verkennend bodemonderzoek werd uitgevoerd. Op 19 februari heb ik de voorlopige resultaten hiervan kunnen inkijken.

De resultaten

De analyseresultaten van het verkennend onderzoek bleken nog negatiever dan verwacht. Buiten de zichtbare vervuiling van medisch materiaal, werden er ook minerale oliën en zware metalen aangetroffen. De concentraties logen er niet om, hier moest zo snel mogelijk actie ondernomen worden. Aangezien bij het verkennend onderzoek een enorm verschil gevonden is tussen beide locaties van staalname, is beslist om een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren. Dit om een goede inschatting te krijgen de nodige saneringsmethodes.

Wat gaat dit kosten?

Het kostenplaatje zal hoog oplopen, maar de sanering moet zeker gebeuren. Momenteel worden verschillende opties bekeken om zoveel mogelijk kosten te recupereren. De milieudienst van de gemeente Sint-Gillis-Waas heeft dit als taak toegewezen gekregen, gezien hun expertise en het feit dat de gemeente de grootste eigenaar is van de grond.

Tijdelijke maatregelen

In tussentijd zijn enkele maatregelen genomen, specifiek naar het grenzende speelbos. Dit is uit voorzorg niet meer toegankelijk. Ik wil wel benadrukken dat daar geen zichtbare vervuiling aangetroffen is, maar uit veiligheidsoverwegingen zal het bos ook bemonsterd worden. Alle aangetroffen vervuiling bevindt zich op de werf van het nieuwe woonzorgcentrum, dat niet publiek toegankelijk is.