Burgerbevraging leidt tot waardevolle informatie

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De burgerbevraging is afgerond en de resultaten zijn bekend. Ik beantwoord enkele vragen en geef de belangrijkste en meest opmerkelijke zaken mee.

Is deze bevraging nuttig?

Kort gezegd, ja! deze bevraging leidt tot een representatief beeld van de bevolking in Sint-Gillis-Waas. Binnen een foutenmarge van 3,15% kan men met 95% zekerheid de resultaten benaderen. Iedereen bevragen is onmogelijk en wanneer je iedereen de kans geeft om de enquête in te vullen, heb je eigenlijk een steekproef die niet representatief is. Bij deze enquête is ook nagekeken of de getrokken steekproef overeenkwam met de werkelijkheid, alvorens deze afgenomen werd.

Wat is het algemeen beeld dat deze enquête toont?

In het algemeen zijn de inwoners van de gemeente tevreden, maar er zijn ook punten waar men kritisch is. Dit moet dan ook zeker meegenomen worden in de meerjarenplannen, die nu volop in opmaak zijn.

Enkele resultaten

Inwoners hechten veel belang aan het behoud van open ruimte en het groene karakter in de gemeente. Wat ook opvalt is dat de inwoners kritisch zijn voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Dit is dan ook iets dat nauwlettend in de gaten moet gehouden worden. Men is ook vragende partij naar ingrepen om het fietsverkeer te bevorderen.

Er is vraag naar buurtbijeenkomsten. Mensen komen nu eenmaal graag samen en niet iedereen zit of kan in een vereniging. Buurtbijeenkomsten zullen hier een stuk aan tegemoet komen. Ik merk ook op dat ouders met thuiswonende kinderen, nood hebben aan speelpleintjes, buitenspeelplekken, ... Dit is ook zeker iets om mee te nemen. Ook reken ik hierbij de vraag naar acitiviteiten voor tieners in de gemeente.

Op vlak van participatie ben ik tevreden om te lezen dat 45% graag meepraat over de toekomstplannen van de gemeente. De meesten zouden dit graag zien in de vorm van enquêtes en buurtoverleggen.

Wat zijn de prioriteiten?

De top 5 van prioriteiten, volgens de inwoners, zijn:

  1. goede staat van straten, pleinen, fiets- en voetpaden
  2. verkeersveiligheid
  3. netheid van straten, pleinen, fiets- en voetpaden
  4. Behoud groene ruimte
  5. Vrijetijdsaanbod

Ik zal me er dan ook voor inzetten om deze prioriteiten nauwgezet op te volgen in de gemeenteraad. Uiteraard bij al die andere prioriteiten die ik reeds had ;)