Diftar: hou rekening met jonge gezinnen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Van grijze zak naar container

Diftar, concreet wil dit zeggen dat het restafval niet langer verzameld gaat worden in de gekende grijze huisvuilzakken, maar in containers. Deze containers worden uitgerust met een chip, zodat geregistreerd wordt hoeveel afval juist geproduceerd wordt. Nadien wordt dit gefactureerd.

Het voordeel is dat alles loopt volgens het principe: de vervuiler betaalt. Ook wordt er op deze manier beter gesorteerd. Momenteel eindigt er nog te veel afval in de grijze zak dat er niet thuishoort. Dit is logisch, de avond voor de ophaling wordt de zak nog gauw gevuld, want het is zonde om een halfvolle zak op straat te zetten. Zo eindigt er dikwijls nog papier en karton of textiel in de grijze zak.

Even stilstaan bij jonge gezinnen

Voor het principe ben ik helemaal gewonnen, maar toch moeten we even stilstaan bij jonge gezinnen met jonge kinderen. Deze produceren namelijk redelijk wat vuile luiers in hun eerste levensjaren. In het huidig systeem is er geen probleem, want de luiers zijn zo ontworpen dat ze zo veel mogelijk gewicht kunnen opnemen in een zo klein mogelijk volume. Met andere woorden, in de zak nemen ze niet veel plaats in. Bij de containers is dat net iets anders, want daar dragen ze al snel bij tot een groot gewicht.

Daarom vind ik het belangrijk dat er voor gezinnen met jonge kinderen een compensatie komt. Zo kan er een correctie doorgevoerd worden op de factuur van deze gezinnen. Zo wordt deze groep van jonge inwoners niet vergeten, iets waarvoor ik mij wil inzetten.