Neem rentelast energielening over voor verenigingen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De energielening, een zeer nuttig iets. We beslisten in Sint-Gillis-Waas om de rentelast over te nemen van inwoners die een energielening aanvragen. Dit leek me een effectieve maatregel, zeker gezien Sint-Gillis-Waas bij de koplopers is in het aantal zonnepanelen per inwoner. De energielening kan daarboven ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld voor isolatie, warmtepompen, ...

Naar mijn idee is dit een ideale maatregel om jonge gezinnen te ondersteunen, aangezien zij dikwijls in de opstart van hun leven zitten, kan er zo toch nog een reserve opgebouwd worden en tegelijkertijd geïnvesteerd worden.

De volgende stap: verenigingen

Sinds oktober 2017 kunnen ook niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen een energielening aangaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om scholen, vzw's, verenigingen, ... Het is mijn voorstel om ook voor deze doelgroep de rentelast als gemeente over te nemen. Op deze manier kan ook bijvoorbeeld een Chiro, KLJ of scouts met een eigen infrastructuur energiezuinige maatregelen gaan uitvoeren. Ook hier blijft het voordeel dat de eigen reserves niet aangesproken moeten worden.

Het totale kostenplaatje voor de lener?

De visie van de energielening is zo opgebouwd, dat het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen, minder is dan de besparing op de energiefactuur dankzij de uitgevoerde maatregel. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen, zal je een kleiner bedrag aan lening terugbetalen dan dat je bespaart op je elektriciteitsrekening. Hierdoor is deze maatregel zeker interessant voor verenigingen.

Ook voor scholen interessant

Voor scholen is deze maatregel zeker interessant. Scholen kunnen rechtstreeks beroep doen op het zonneplan van Agion (agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) om zonnepanelen te installeren.