Dit nieuwsbericht gaat over: 

De jeugdraad vraagt een aanpassing aan het subsidiereglement van de jeugdverenigingen. Concreet willen ze een aanpassing in de subsidie voor duurzaam materiaal om het systeem transparanter te maken. Ook zal deze subsidie een groter aandeel krijgen in de subsidiepot.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Elke 6 jaar moet een lokaal bestuur een meerjarenplan opstellen. Hierin worden de plannen voor de komende jaren opgesteld, budgetten gekoppeld, indicatoren bepaald, ... Het is en blijft een vrij technisch gegeven. Toch is het de bedoeling om de burger te betrekken bij de opmaak van dit meerjarenplan.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Op zondag 31 maart organiseerde Veilig Sinpals, in samenwerking met vele anderen, een grote lenteschoonmaak in Sint-Pauwels. Vele deelnemers gingen samen aan de slag om het zwerfvuil aan te pakken. En toch is het dubbel.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Dinsdag 12 maart waren de inwoners van de gemeentes Sint-Gillis-Waas en Stekene te gast in G.C. De Route voor een uiteenzetting over klimaat en water door Prof. Dr. Ir. Patrick Willems (KUL). Ik geef graag enkele interessante zaken mee.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

In een artikel van Het laatste nieuws van 30 januari 2019 was te lezen dat het jeugdhuis een huurzaal wordt voor de verenigingen. Graag geef ik hierbij een korte toelichting.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 24 januari werd het reglement rond diftar vastgelegd. Hierbij werd vanuit de oppositie een voorstel gedaan om jonge gezinnen een toelage te geven van 40 euro per jaar. Dit ter compensatie voor de kost van wegwerpluiers.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Donderdag 3 januari, 19:00 uur, dan was het eindelijk zo ver. In handen van de voorzitter van de gemeenteraad mocht ik de eed uitspreken om officieel ...

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Inwoners tussen 25 en 35 jaar, mochten de afgelopen dagen een brief in de bus verwachten met mijn standpunten. Hierin licht ik nog eens toe dat ik mij volop inzet voor jeugd, jonge gezinnen en verenigingen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De kogel is door de kerk, deze avond (30/08/2018) werd de kieslijst door de leden van CD&V Sint-Gillis-Waas goedgekeurd. Bij deze werd ook mijn positie bepaald, waardoor ik je nu officieel kan zeggen dat ik de vierde plaats zal innemen

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De energielening, een zeer nuttig iets. We beslisten in Sint-Gillis-Waas om de rentelast over te nemen van inwoners die een energielening aanvragen.

Pagina's