Dit nieuwsbericht gaat over: 

Naar aanleiding van een artikel in VIEWZ (Visie en Expertise in Welzijn en Zorg) duid ik de plaats van ons woonzorgcentrum in het Vlaamse zorglandschap. De belangrijkste cijfers overloop ik even.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Eind januari is er vervuiling in de bodem ontdekt tijdens de werken aan de Sint-Helenasite. De vervuiling situeert zich waar de toekomstige rondweg zal komen, achteraan de site. Onmiddellijk heeft de aannemer de werken daar stilgelegd en het OCMW op de hoogte gesteld.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Het lokaal memorandum van de Vlaamse Jeugdraad is een lijst van wensen, bedenkingen en tips aan beleidsmakers. Het doel van de Vlaamse Jeugdraad is de lokale jeugdraden er toe aanzetten om zelf een memorandum te schrijven in de aanloop van de verkiezingen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Gillis-Waas is officieel mijn kandidatuur bekendgemaakt. Zo zal ik op de lijst staan van CD&V Sint-Gillis-Waas als kandidaat gemeenteraadslid. Maar waarom juist

Deze opinie gaat over: 

Onlangs werd een maatregel voorgesteld, die het mogelijk maakte om tot €500 per maand onbelast bij te verdienen in het jeugdwerk. Ik geloofde eerst niet wat ik zag.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Diftar, concreet wil dit zeggen dat het restafval niet langer verzameld gaat worden in de gekende grijze huisvuilzakken, maar in containers. Deze containers worden uitgerust met een chip, zodat geregistreerd wordt hoeveel afval juist geproduceerd wordt...

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Onlangs is de welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas opgericht. Deze krijgt het beheer van het woonzorgcentrum, de assitentiewoningen en het kortverblijf van het OCMW toegewezen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De infovergadering over jeugdhuis Den Biel was een succes. Buiten voormalige bestuurders, gemeente en Formaat, waren er ook geïnteresseerde jongeren aanwezig. Zij wilden allemaal in de toekomst een engagement opnemen in het jeugdhuis.

Deze opinie gaat over: 

Participatie is een woord dat tegenwoordig dikwijls valt. Dat maakt het daarom niet minder waardevol. Persoonlijk ben ik voor een participatieve aanpak waar mogelijk. Maar waarom juist?

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Misschien kennen enkelen ze nog: de jeugdbeleidsplannen de sportbeleidsplannen, de cultuurbeleidsplannen, ... Allemaal plannen die gemeenten moesten opstellen om hun acties voor de komende zes jaar netjes op te lijsten.

Pagina's