Deze opinie gaat over: 

Onlangs werd een maatregel voorgesteld, die het mogelijk maakte om tot €500 per maand onbelast bij te verdienen in het jeugdwerk. Ik geloofde eerst niet wat ik zag.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Diftar, concreet wil dit zeggen dat het restafval niet langer verzameld gaat worden in de gekende grijze huisvuilzakken, maar in containers. Deze containers worden uitgerust met een chip, zodat geregistreerd wordt hoeveel afval juist geproduceerd wordt...

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Onlangs is de welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas opgericht. Deze krijgt het beheer van het woonzorgcentrum, de assitentiewoningen en het kortverblijf van het OCMW toegewezen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De infovergadering over jeugdhuis Den Biel was een succes. Buiten voormalige bestuurders, gemeente en Formaat, waren er ook geïnteresseerde jongeren aanwezig. Zij wilden allemaal in de toekomst een engagement opnemen in het jeugdhuis.

Deze opinie gaat over: 

Participatie is een woord dat tegenwoordig dikwijls valt. Dat maakt het daarom niet minder waardevol. Persoonlijk ben ik voor een participatieve aanpak waar mogelijk. Maar waarom juist?

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Misschien kennen enkelen ze nog: de jeugdbeleidsplannen de sportbeleidsplannen, de cultuurbeleidsplannen, ... Allemaal plannen die gemeenten moesten opstellen om hun acties voor de komende zes jaar netjes op te lijsten.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Maandag 4 september 2017 werd een tijdelijke sluiting van jeugdhuis Den Biel in Sint-Gillis-Waas aangekondingd. Een sfeer van onverdraagzaamheid en een chronisch tekort aan vrijwilligers deden de vzw aan de alarmbel trekken.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Als OCMW-raad hebben we beslist om het woon- en zorggedeelte uit het OCMW te halen en onder te brengen in een aparte vereniging. Het voordeel is dat er met veel kortere beslissingslijnen kan gewerkt worden, waardoor er veel sneller op veranderingen ingespeeld kan worden.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Het nieuws dat het parochiehuis in De Klinge gesloten zou worden sloeg in als een bom. Verenigingen en particulieren schreeuwden het zowat uit dat deze zaal niet mocht verdwijnen.

Deze opinie gaat over: 

Nog voor de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van start gaat, wordt de kwestie rond stemrecht vanaf 16 jaar van tafel geveegd.

Pagina's