Deze opinie gaat over: 

Al geruime tijd mogen jeugdverenigingen zelf beslissen hoe ze hun subsidies verdelen. Wensen ze meer te spenderen aan infrastructuur, of hebben ze eerder nood aan ondersteuning bij activiteiten?

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Het probleem met hondenpoep is tweeledig. Enerzijds zijn er baasjes die hondenpoep niet opruimen, anderzijds is er een gemis aan vuilbakjes voor hondenpoep aan vaak bezochte plaatsen.

Deze opinie gaat over: 

Tegenwoordig leven we met een overstroom aan informatie. Er komt zeer veel op ons af. We krijgen zeer veel updates via mail, facebook, nieuwsbrieven, ... Dikwijls gaat hierdoor informatie verloren.

Deze opinie gaat over: 

Toen ik naar de fuif van de aspi's van Chiro Interjeugdig ging, was ik vooral blij dat er een fuif georganiseerd werd. In het vooruitzicht staat een fuif van de KLJ gepland, en ook tijdens de Stroopersfeesten zal er een fuif plaatsvinden.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Ik zie het veel vaker tegenkomen dan dat me lief is, mensen die in (verdoken) armoede leven en geen deftige maaltijd op hun bord krijgen.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

De aanplanting van het geboortebos ging door op 31 maart. Kersverse ouders werden uitgenodigd om een boompje aan te planten voor hun jonge spruit.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Onlangs is de gemeente- en stadsmonitor gepubliceerd. In het rapport 'jouw gemeente in cijfers' worden 100 relevante omgevingsindicatoren in beeld gebracht. Ik overloop enkele opvallende resultaten.

Deze opinie gaat over: 

De boot van de digitalisering mag niet gemist worden. Vele processen kunnen gebruiksvriendelijker, sneller en correcter afgehandeld worden via digitale weg. Het digitale loket is ook 24/7 open. Je kan er terecht waar en wanneer het jou past.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Naar aanleiding van een artikel in VIEWZ (Visie en Expertise in Welzijn en Zorg) duid ik de plaats van ons woonzorgcentrum in het Vlaamse zorglandschap. De belangrijkste cijfers overloop ik even.

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Eind januari is er vervuiling in de bodem ontdekt tijdens de werken aan de Sint-Helenasite. De vervuiling situeert zich waar de toekomstige rondweg zal komen, achteraan de site. Onmiddellijk heeft de aannemer de werken daar stilgelegd en het OCMW op de hoogte gesteld.

Pagina's